Rentekrediet

 

In de praktijk lijkt dit krediet veel op een doorlopend krediet maar u betaalt
gedurende een van tevoren afgesproken periode geen aflossing maar alleen rente. Als u verwacht dat u over een paar jaar meer bestedingsruimte heeft dan op dit moment,
dan is dit krediet voor u misschien dé oplossing.
 
Waarom een Rentekrediet?
De afgeloste bedragen kunt u eenvoudig weer opnemen en u kunt boetevrij aflossen. De rente die u betaalt is relatief laag.
 
Hoe werkt het?

U spreekt van tevoren af hoe lang de aflossingsvrije periode duurt (meestal 5 jaar). Na deze periode bepaalt de maatschappij of u nogmaals een aflossingsvrije periode kunt krijgen.
Als dat niet kan dan wordt het Rentekrediet omgezet in een doorlopend krediet.
 
Aflossing
van een Rentekrediet
Het bedrag dat u na de aflossingsvrije periode betaalt is een vast bedrag per maand
dat is opgebouwd uit de te betalen rente en een stuk aflossing. U spreekt van tevoren een overeengekomen kredietlimiet af. De aflossing is een percentage van dit bedrag.
 
Kosten van een Rentekrediet

U betaalt alleen rente over het opgenomen bedrag. De rente is variabel, afhankelijk van de geldende tarieven. Bij de meeste banken ontvangt u een jaaroverzicht van de betaalde rente.

Geef een reactie