Mini lening

Een mini lening is een lening van maximaal 750 euro, deze kan je ook afsluiten als je een negatieve BKR codering hebt.

Klein bedrag lenen in de vorm van een minikrediet

Op bepaalde momenten in het leven kan het noodzakelijk zijn om snel over een klein bedrag aan geld te kunnen beschikken. Een reguliere lening ligt in dat geval niet voor de hand, aangezien deze vaak een lange looptijd kennen en omdat het dan om grote bedragen gaat. Bovendien duurt het aanvraagproces van een reguliere lening langer. Bij een klein bedrag lenen kan men denken aan een minikrediet van een bedrag rond de 500 euro. Kenmerkend aan een minikrediet is dat het de bedoeling is om het bedrag op zeer korte termijn weer af te lossen, bijvoorbeeld binnen 2 weken of binnen een maand. Er zijn meerdere mogelijkheden om een klein bedrag te lenen en die zullen hieronder worden besproken.

Minikrediet
Een minikrediet kan als een krediet worden beschouwd dat niet onder toezicht staat van de ‘wet op het financieel toezicht’. Dat heeft tot gevolg dat dergelijke minikredieten onder meer verkrijgbaar zijn zonder dat er een toetsing plaatsvindt bij het BKR. Ook wordt er bij een minikrediet niet gesproken over een effectief rentepercentage, maar over behandelingskosten. Dat de behandelingskosten vele keren hoger kunnen zijn dan normaal gesproken bij een reguliere lening het geval zou zijn is een nadeel van het minikrediet. Als er een minikrediet van 100 euro wordt verstrekt, die binnen een maand weer moet worden terug betaald, kan er zomaar 20 euro aan behandelingskosten in rekening worden gebracht. Het lenen van 100 euro kost dan 20 euro en dat is maar liefst 20 procent van het oorspronkelijke leenbedrag. In gevallen van nood kan het een uitkomst zijn, maar echt aan te raden is deze vorm van minikrediet dan ook niet.

Klein bedrag lenen
Voor het lenen van een klein bedrag kan er ook voor een andere mogelijkheid worden gekozen, indien de situatie het toelaat. Zo is het bij veel banken mogelijk om rood te staan op de rekening. Voor kleine bedragen, zal dit voor een korte periode geen enkel probleem opleveren zolang het rood staan bij de bank, maar geen blijvende zaak wordt. Er wordt namelijk wel een hoog rentepercentage aan het rood staan gekoppeld. Het advies is dan ook om het bedrag zo snel mogelijk weer aan te vullen tot een positief saldo is bereikt.

Alternatieven voor het lenen van kleine bedragen
Er zijn natuurlijk ook een aantal alternatieven aanwezig voor het lenen van kleine bedragen voor een korte periode. Familie en vrienden kunnen vaak bereid worden gevonden om een klein bedrag te lenen voor een korte periode. Belangrijk is het dan wel dat men er zeker van is om het geld terug te kunnen betalen, want anders kunnen de verhoudingen ernstig worden verstoord. Een andere mogelijkheid is het verpanden van goederen, waardoor er tijdelijk extra geld beschikbaar komt. In vele grote steden zijn er zogenaamde pandjeshuizen te vinden, waar mensen hun goederen heen kunnen brengen als onderpand in ruil voor geld. Goederen, die voor onderpand in aanmerking komen kunnen variëren van sieraden tot stereotorens en van auto’s tot televisies. Het onderpand blijft gedurende een overeengekomen tijd in het pandjeshuis en kan weer opgehaald worden door het geleende bedrag plus een extra vergoeding te betalen.

Geef een reactie